M35

Professionel tætning af terrassen – reaktiv tætning

Terrasser er udsat for store belastninger fra regnvand og temperaturforskelle. Deres tilknytning til bygningen kræver, at de er professionelt og grundigt tætte, og at vandet løber hurtigt væk fra bygningen. Hvis terrassens vandtætning mangler eller er dårligt udført, eller hvis hældningen er forkert, kan der meget nemt trænge vand igennem porer under slidlaget.

Kældervandtætning på 2 timer

Betydningen af reaktive tætninger (bitumenfri) fortsætter med at vokse. Det er ikke kun den særligt simple forarbejdning, der gør forskellen for den klassiske tykke bitumenbelægning. Der er mange grunde til, at planlæggere, håndværkere og bygherrer i stigende grad vælger flydende, bitumenfri konstruktionsvandtætning, som følgende oversigt viser.